Planecologie: strategisch advies


Na jaren bij onderzoek, beleid en de leiding van een ontwerp- en adviesbureau ben ik eind 2006 van start gegaan met een eigen adviespraktijk. Met veel ervaring in alle aspecten van natuur en landschap, planontwerp en gebiedsontwikkeling bied ik u de helpende hand.

De Nederlander heeft veel aandacht voor natuur, maar wil in het buitengebied ook wonen, auto rijden, boeren en recreëren. Dit levert kansen en knelpunten op. Planecologie wil met kennis en ervaring  de beleidsmaker, de ontwerper en de burger bijstaan om op een verantwoorde wijze met natuur rekening te houden.  

Ontwerp en natuur. Ontwerpers en biologen leven in gescheiden werelden. Door al 25 jaar mee te ontwerpen brengt Sjef Jansen Planecologie deze werelden samen. Meer....

Water en natuur. De zeespiegel stijgt en de rivierafvoeren nemen toe. Een nieuwe generatie oplossingen is nodig. Planecologie heeft tal van ideeën  Meer....

Beleid en natuur. Sjef Jansen Planecologie weet veel van natuurwetgeving, zoals Natura 2000. Het bureau kan initiatiefnemers helpen geen uitglijders te maken. Planecologie denkt met u mee. Meer....

Energie en natuur.Wind- en zonneenergie nemen een enorme vlucht. Planecologie heeft er volop mee te maken, zowel bij milieueffect- rapportages als bij lokale projecten. Meer.....

“Niets staat buiten de natuur, zelfs niet de menselijke geest”, Spinoza

(placeholder)