Info

BEDRIJF  Planecologie

VESTIGING  Heveadorp

ADRES  Ir. Munterlaan 52

Postcode 6869 TE

Telefoon 06 20549436

E-MAIL  info@planecologie.nl

(placeholder)

SJEF JANSEN

Bioloog, 38 jaar werkervaring in de landschapsecologie in al zijn facetten, was werkzaam bij een onderzoeksinstituut, een adviesbureau, een adviesraad, een kenniscentrum en was mede-oprichter en -directeur van landschapsbureau Vista. In 2006 richtte hij Planecologie op.


LIDMAATSCHAP

Commissie Milieueffectrapportage,

Kwaliteitsteam Klimaatpark IJsselpoort

Deskundigencommissie Waddenfonds

Kwaliteitsteams Noordelijke Maasvallei en Lob van Gennep

Technische Advies Commissie (TAC) Amsterdam

Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) Noord-Holland


WERKTERREIN

Landschapsecologie,

Kennis flora en fauna, natuurbeleid                 

Beleidsadvisering,

Integratie met ontwerp,

Methodiekontwikkeling,    

Gebiedsontwikkeling

Onderwijs (docent TU-Delft, gastdocent Academie van Bouwkunst)

PLANECOLOGIE is een samenstelling van de woorden “plan” en “ecologie”. Het woord is een knipoog naar “planeconomie”: Zo is planeconomie het vakgebied is dat inzicht geeft in de economische aspecten van ruimtelijke plannen, biedt planecologie inzicht in de ecologische aspecten van ruimtelijke plannen. De term wordt in het buitenland zo nu en dan gebruikt.  Misschien wel het eerst in Denemarken: planøkologi en in Zuid-Korea schijnt “Plan ecology” te worden gedoceerd.


Sjef Jansen Planecologie gaat met u op zoek naar praktische oplossingen bij het “ecologie-inclusief” ontwerpen van plannen. Niet alleen omdat de wetgever dat voorschrijft, maar ook omdat het past bij een verantwoorde en moderne stijl van leven of ondernemen. Het blijkt uiteindelijk vaak goedkoper en sneller te zijn.